Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Czy firmy mogą mieć wolontariuszy?

Wolontariusze (działający dobrowolnie i bez wynagrodzenia) nie mogą działać na rzecz firm i przedsiębiorstw, ponieważ nie mogą wspierać prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, a tym bardziej przez prywatne przedsiębiorstwa.

W tym kontekście warto podkreślić, że wolontariat nie jest stażem, który - pod pewnymi warunkami - może się odbywać w przedsiębiorstwie prywatnym. Warunki odbywania stażu są regulowane przez inne akty prawne.

Jeszcze innym zjawiskiem jest wolontariat pracowniczy, w przypadku którego odbiorcą wsparcia wolontariuszy są organizacje pozarządowe lub inne instytucje do tego uprawnione, a firma zachęca i wspomaga swoich pracowników, aby dobrowolnie w takie działania się zaangażowali.

Reklama
Masz pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo