Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań 2016

29 marca 2017
14 stron

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło kolejne badania Ochotniczych Straży Pożarnych. W opracowaniu znajdziemy informacje o ogólnej kondycji jednostek OSP: zasobach ludzkich, materialnych i finansowych, relacjach z partnerami oraz problemach funkcjonowania. Ponadto, raport analizuje szeroko rozumianą kulturalną aktywność straży.

Reklama

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło kolejne badania Ochotniczych Straży Pożarnych. W tegorocznych badaniach (poprzednie odbywały się w 2012 roku) poza ogólną kondycją straży, skupiliśmy się szczególnym wymiarze działań OSP. Naszym celem było przyjrzenie się szeroko rozumianej kulturalnej działalności OSP, a tym samym jednostkom strażackim jako lokalnych centrów oddolnej aktywności kulturalnej.

W Polsce funkcjonuje około 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrzeszają niemal 700 tys. Polek i Polaków, co stanowi niebagatelny kapitał społeczny, szczególnie na terenach wiejskich – głównym terenie działania straży. Skala działania tych organizacji skłoniła nas do postawienia kilku pytań: Jak dziś funkcjonują w Polsce Ochotnicze Straże Pożarne? Jaką rolę odgrywają w lokalnych społecznościach? Na czym polega ich działalność społeczna? W jaki sposób animują życie kulturalne w swoich miejscowościach? Jak wygląda ich baza członkowska? Jakie motywacje decydują o tym, że ludzie wstępują w szeregi OSP?

W raporcie Stowarzyszenia Klon/Jawor znajdziemy informacje dotyczące takich zagadnień, jak:

  • Zasoby ludzkie OSP,
  • Motywacje do działania w OSP,
  • Zasoby finansowe i instytucjonalne OSP,
  • Problemy i warunki funkcjonowania OSP,
  • Funkcje OSP w lokalnej społeczności,
  • Działania podejmowane przez OSP,
  • Kultura w działalności OSP,
  • Relacje zewnętrzne OSP.

Badania miały charakter ilościowo-jakościowy. W ramach części ilościowej wykorzystaliśmy dane z badania kwestionariuszowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie jednostek OSP. Jakościowa część badania bazuje na badaniach terenowych typu case study, które Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu.

Raport dostępny tutaj: "Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury. Raport z badań 2016"

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Co to jest NGO? Ile jest w Polsce NGO? Czym zajmują się NGO? Dowiesz się w serwisie fakty.ngo.pl.