Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Podlaskie NGO – potrzeby i możliwości. Raport z badań

9 maja 2017

Raport „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego” prezentuje najważniejsze informacje o podlaskim sektorze pozarządowym. W opracowaniu znajdziemy informacje m.in. o dziedzinach działań, potencjale ludzkim i finansowym, źródłach finansowania, barierach rozwoju i potrzebach podlaskich organizacji.

Reklama

Raport „Potrzeby i możliwości organizacji pozarządowych województwa podlaskiego” powstał na podstawie danych zebranych w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

W raporcie znajdziemy informacje dotyczące takich zagadnień, jak:

  • liczebność podlaskiego sektora pozarządowego,
  • obszary działań  podlaskich organizacji,
  • potencjał ludzki podlaskich organizacji,
  • potencjał finansowy podlaskich organizacji,
  • źródła finansowania podlaskich organizacji,
  • wykorzystanie funduszy europejskich przez podlaskie organizacje,
  • bariery rozwoju podlaskich organizacji,
  • potrzeby podlaskich organizacji.

Prezentowane w opracowaniu dane dotyczą głównie podlaskich organizacji pozarządowych oraz ich zróżnicowania wewnątrz regionu. Raport zawiera także analizy porównawcze pomiędzy całym krajem a województwem podlaskim.

Raport na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przygotowało Stowarzyszenie Klon/Jawor.

 

Raport można pobrać na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:
http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/Aktualnosci/potrzeby-i-mozliwosci-organizacji-pozarzadowych-wojewodztwa-podlaskiego.html