Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Fundator to osoba tworząca fundację i przeznaczająca na jej rzecz określony majątek.

Może nim zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, a również osoba prawna (np. uczelnia wyższa, firma prywatna). Fundatorów może też być kilku – kilka osób fizycznych, kilka osób prawnych lub grupa składająca się z jednych i drugich. Rolą fundatora jest ustanowienie fundacji poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia (w formie aktu notarialnego) i sporządzenie statutu. Fundator może też wyznaczyć inną osobę, jako odpowiedzialną za te zadania.

Reklama